Custom Search

4 Σεπ 2011

[Απόψεις]: Το ΚΚΕ δεν είναι (πλέον) Νόμιμο Κόμμα...

Μέχρι σήμερα, αναρωτιόμουν πως είναι δυνατόν, να είναι νόμιμο ένα κόμμα, το οποίο έχει ως στόχο την ανατροπή του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος για την εφαρμογή ενός άλλου πολιτεύματος το οποίο βασίζεται και υποστηρίζει όρους Δικτατορίας, βίας και βιαίων επαναστάσεων. Πόσο μάλιστα όταν αυτό το κόμμα είχε γίνει αρωγός για μεγάλες αιματοχυσίες στην χώρα μας (βλ. εμφύλιος πόλεμος).

Σήμερα, μου λύθηκε η απορία.
Στο άρθρο: http://original-fippak.blogspot.com/2010/07/1974.html
δίνεται η δήλωση που υπέγραψε τότε το ΚΚΕ, προκειμένου να νομιμοποιηθεί και να γίνει αποδεκτό στην κοινωνία μας. Στις 2 Οκτωβρίου 1974, ο πρώτος γραμματέας του ΚΚΕ και εκπρόσωπός του, δήλωσε και υπέγραψε πως:


 1. «Οι αρχές του ΚΚΕ αντιτίθενται προς κάθε ενέργεια αποσκοπούσας εις την βίαια κατάληψη της εξουσίας...»
2. «...ή την ανατροπή του Ελεύθερου Δημοκρατικού Πολιτεύματος»

Ωστόσο μου κάνουν τρομερή εντύπωση οι προϋποθέσεις:
«Η τούτη δήλωση τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση και της μη βίας, ή απειλή βίας από οπουδήποτε εις βάρος του λαού, της ελευθερίας λειτουργίας πλήρους Δημοκρατίας, και τον σεβασμό της λαϊκής κυριαρχίας..» ... «την οποία όμως πιστεύουν ότι η διάταξη αντιτίθεται, γιατί θέτει περιορισμούς και όρους στον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων (!), και γι' αυτό επιφυλλάσονται πως στο μέλλον μέσω της βουλής θα επιδιώξουν την κατάργησή της!!»

Τι υπέγραψε το ΚΚΕ δια μέσω του εκπροσώπου του τότε, για να νομιμοποιηθεί ως πολιτικό κόμμα;...
Πως αντιτίθεται σε κάθε ενέργεια αποσκοπούσας εις την βίαιη κατάληψη της εξουσίας, ή την ανατροπή του Ελεύθερου Δημοκρατικού Πολιτεύματος... αλλά αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο στο μέλλον να επιδιώξει να ακυρώσει αυτή την διάταξη δια μέσω της βουλής (πλειοψηφία 50%+), για να μπορεί μετά να πάρει την εξουσία με την βία και να ανατρέψει το Ελεύθερο Δημοκρατικό Πολίτευμα, για να εγκαθιδρύσει - με την Δικτατορία του Προλεταριάτου και την αναγκαία βία, Κομμουνισμό!!!

Με άλλα λόγια, είναι σαν να αποφυλακίζεται ένας δολοφόνος εγκληματίας (αποκτά δικαιώματα), ο οποίο δηλώνει πως δεν θα σκοτώσει π.χ. ποτέ άλλο άνθρωπο και θα σέβεται τους νόμους, κι αμέσως από κάτω γράφει, πως επιφυλλάσεται πως αν επειδή δεν του αρέσει αυτή η ζωή(το σύστημα) στο μέλλον όταν θα του δοθεί ευκαιρία, θα επιδιώξει -εφόσον μπορεί- να ξανασκοτώσει ξανά και ξανά για να περάσει το δικό του... Και με μια τέτοια δήλωση να αποφυλακίζεται!...


Η παραπάνω δήλωση σαφώς έγινε λόγου του Νομοθετικού Διατάγματος 59/1974, και ειδικά στο κομμάτι που φαίνεται παρακάτω (α.1,§2):

Είναι σαφές ότι η δήλωση Φλωράκη, ενώ μιλάει για Αρχές του Κόμματος (ως ορίζει ο Νόμος), στην συνέχεια θέτει άλλες προϋποθέσεις οι οποίες καταργούν την έννοια της «Αρχής», αφού Αρχές με προϋποθέσεις δεν είναι κατ' ουσίαν Αρχές, αλλά κομμάτι Αρχών. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να διατείνετε πως έχει ως Αρχή την Δημοκρατία, αλλά αν δηλώνει από κάτω ως προϋπόθεση για να τηρήσει αυτή την αρχή το να μην θίγονται τα συμφέροντά του, τότε Αρχή γι' αυτόν δεν είναι η Δημοκρατία, αλλά μάλλον τα Συμφέροντά του!

Το πως νομιμοποιήθηκε λοιπόν το ΚΚΕ ως κόμμα, με μια τέτοια κατάπτιστη δήλωση, η οποία αναφέρεται στις αρχές του κόμματος και αμέσως από κάτω επιφυλλάσετε πως θα επιδιώξει να τις καταργήσει λόγο άλλων Αρχών και διαφωνιών του, όχι μόνο αποτελεί ερωτηματικό γι' αυτόν που το νομιμοποίησε και το γιατί, αλλά επίσης δείχνει και την υποκρισία του ΚΚΕ, που παίζει με τις λέξεις και τους δίνει ότι νόημα θέλει, προκειμένου να επιτύχει τον εκάστοτε σκοπό του (ενώ κάνει δήλωση για τις Αρχές του, επιφυλάσσεται πως αν χρειαστεί - για άλλες δικές του αρχές και κρίσεις - θα τις αλλάξει!!!). Κάπως έτσι μεθαύριο θα ονομάζει «εργάτες», αυτούς που θα... δουλεύουν για αυτό, και όλους τους άλλους επικίνδυνους «αστούς» που ακόμα και βιαίως πρέπει να εξαληφθούν!.. Μιλάμε για τεράστια Υποκρισία!Ωστόσο, αναζητώντας να δω ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την συγκρότηση ενός κόμματος, κατέληξα σε μια εργασία:  http://www.jurisconsultus.gr/pubs/uploads/511.pdf η οποία αναφέρεται από την αρχή στο Ελληνικό σύνταγμα.

Τι λέει το Άρθρο 29, §1του Συντάγματος της Ελλάδος;
- «Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Πολίτες που δεν απέκτησαν ακόμη το δικαίωμα να εκλέγουν μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα νέων των κομμάτων. »

Εδώ λοιπόν μπαίνει το εξής ερώτημα:
Κατά πόσο είναι Συνταγματικά νόμιμη η ύπαρξη ενός κόμματος, το οποίο έχει ρητώς δηλώσει, πως στο μέλλον ενδέχεται να επιδιώξει να ακυρώσει μια διάταξη, σύμφωνα με την οποία αντιτίθεται προς κάθε ενέργεια αποσκοπούσας εις την βίαια κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή του Ελεύθερου Δημοκρατικού Πολιτεύματος;.. Με άλλα λόγια, πως είναι δυνατόν να είναι Συνταγματικά νόμιμα η ύπαρξη ενός κόμματος, το οποίο δηλώνει ρητώς πως ενδέχεται στο μέλλον (όταν του δοθεί η ευκαιρία) αντί να εξυπηρετήσει, να καταστρέψει ακόμα και με την βία την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, για να εγκαθυδρίσει ένα άλλο δικό του πολίτευμα (ανεξαρτήτως το πως το ίδιο το ονομάζει), ερχόμενο σε καθαρή αντίθεση με το άρθρο 29 §1 του συντάγματος;

Στα παρακάτω κείμενα που έψαξα στα γρήγορα, γίνεται αναφορά στην ιδεολογία των ΚΚΕ και συνεπώς στις πραγματικές Αρχές τους, οι οποίες σαφώς, δεν συνάδουν πλέον ούτε με την δήλωση που έκανε ο κ. Φλωράκης το 1974 για να νομιμοποιήσει το ΚΚΕ, αλλά ούτε και με το Σημερινό Σύνταγμα της Ελλάδος για τους παραπάνω λόγους:

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα παραπάνω κείμενα:
2009 - Πεδίο: Αυτομόρφωση (για κομμουνιστές!!!)
Τίτλος: Η θεωρητική θεμελίωση της σοσιαλιστικής επανάστασης και της δικτατορίας του προλεταριάτου  


- «Το προλεταριάτο, αφού λοιπόν γκρεμίσει την αστική εξουσία μην αφήνοντας «πέτρα πάνω στην πέτρα», οικοδομεί τη δικιά του εξουσία, τη δικιά του δικτατορία, τη δικτατορία του προλεταριάτου. Δηλαδή την εξουσία της εργατικής τάξης που δεν τη μοιράζεται με κανέναν, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλους τους τύπους (ταξικής) εξουσίας.»
...
- «Η δικτατορία του προλεταριάτου είναι αναγκαία γιατί είναι μακρόχρονη και σύνθετη η διαδικασία τόσο της κατάργησης των τάξεων όσο και της ενότητας και συνειδητοποίησης της εργατικής τάξης. Η αναγκαιότητά της επίσης είναι αποτέλεσμα της διατήρησης της ταξικής πάλης διεθνώς. 


Η δικτατορία του προλεταριάτου αντιστοιχεί λοιπόν σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και διατηρείται μέχρι την ολοκληρωτική κυριαρχία του κομμουνιστικού χαρακτήρα στο σύνολο των κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή όσο υπάρχει αναγκαιότητα του κράτους ως μηχανισμού πολιτικής κυριαρχίας.  [σσ. δηλαδή Δικτατορία για πάντα, εκτός κι αν όλες οι άλλες χώρες γίνουν κομμουνιστικές επίσης, οπότε θα καταργηθεί η έννοια των κρατών!!!!]

Αυτό το χρονικό διάστημα αφορά τόσο την περίοδο όπου η σοσιαλιστική επανάσταση προσπαθεί να νικήσει, την περίοδο του ενδεχόμενου εμφυλίου πολέμου, της πάλης με τις εκμεταλλευτικές καπιταλιστικές σχέσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν, όταν ακόμα δεν έχουν επικρατήσει οι κομμουνιστικές σχέσεις στην οικονομία, όσο και την περίοδο που η σοσιαλιστική κοινωνία έχει διαμορφώσει τη βάση της για να κινηθεί προς την κατεύθυνση ανάπτυξης του κομμουνισμού.»

...
Χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού: «Στις χώρες αυτές στο επίπεδο της πολιτικής βασική προγραμματική απαίτηση είναι το άμεσο πέρασμα στη διχτατορία του προλεταριάτου»
Χώρες με μέσο επίπεδο: «...Σε άλλες χώρες είναι δυνατοί τύποι προλεταριακών επαναστάσεων, που έχουν όμως να εκπληρώσουνε καθήκοντα αστικο-δημοκρατικού χαρακτήρα σε μεγάλη έχταση. Εδώ συνεπώς μπορεί και να μην επέλθει μονομιάς η διχτατορία του προλεταριάτου, μα να επέλθει στο προτσές του περάσματος απ' τη δημοκρατική διχτατορία του προλεταριάτου και της αγροτιάς προς τη σοσιαλιστική διχτατορία του προλεταριάτου. Εκεί όπου αναπτύσσεται άμεσα η επανάσταση σαν προλεταριακή επανάσταση, προϋποθέτει την καθοδήγηση του πλατειού αγροτικού κινήματος απ' το προλεταριάτο. Η αγροτική επανάσταση γενικά παίζει κολοσσιαίο και κάποτε και αποφασιστικό ρόλο...»
...
Σε ακόμα πιο καθυστερημένες χώρες: «Η εθνική εξέγερση και η νίκη της μπορούνε ν' ανοίξουν εδώ το δρόμο για μιαν ανάπτυξη προς το σοσιαλισμό, χωρίς οι χώρες αυτές να περάσουν απ' το στάδιο του καπιταλισμού γενικά, αν τους παρασχεθεί στην πράξη μια μεγάλη βοήθεια απ' τις χώρες της προλεταριακής διχτατορίας. » (οπότε ότι επιπλέον βγάζει ο κομμουνιστής θα φεύγει για την εφαρμογή του κομμουνισμού σε άλλες χώρες, μέχρι ο κόσμος μας να γίνει κομμουνιστικός παράδεισος!)

Είναι μάλιστα ενδιαφέρον η ίδια η καταγγελία που κάνουν - εμμέσως για τις δικές του κινητοποιήσεις:
«Πώς υλοποιείται το δικαίωμα στην απεργία, όταν 9 στις 10 απεργίες κηρύσσονται παράνομες από τα αστικά δικαστήρια;», δηλώνοντας δηλαδή οι ίδιοι, πως οι απεργίες που κάνουν ή συμμετέχουν, δια ιδίας γνώσης είναι 9 στις 10 παράνομες - δηλαδή, παρανομούν συνεχώς βάση της κρίσης των Αστικών μας Δικαστηρίων.

κτλ κτλ...

Τα παραπάνω παραδείγματα και πολλά ακόμα, τα οποία αφορούν τις ιδεολογικές απόψεις των Κομμουνιστών (ΚΚΕ), αποδεικνύουν ξεκάθαρα πως οι Αρχές του ΚΚΕ, δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τις αρχές που δήλωσε τότε ο εκπρόσωπός του, Φλωράκης, προκειμένου το ΚΚΕ να νομιμοποιηθεί σαν πολιτικό κόμμα, ως όλα τα άλλα κόμματα.

Σαφώς οι Αρχές του ΚΚΕ, δεν έχουν σήμερα καμία σχέση με την άρνηση προς κάθε ενέργεια αποσκοπούσας εις την βίαια κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή του Ελεύθερου Δημοκρατικού Πολιτεύματος, ως ορίζει ο Νόμος, αλλά οι αρχές του φαίνεται πως είναι ακριβώς το αντίθετο! Φαίνεται πως έρχεται δε σε αντίθεση με το ίδιο το Σύνταγμά μας!...

Το θέμα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, για όσους θέλουν να το παίζουν «πατριώτες» και «υπερασπιστές τους συντάγματος» από την στιγμή που κάνουν τα στραβά μάτια σε κάτι που φαίνεται να είναι όχι μόνο αυτονόητο αλλά και μεγάλης κλίμακας. Βέβαια από την άλλη υπάρχει ο φόβος: «πως μπορείς να κυρήξεις επίσημα παράνομη μια οργάνωση που εκφράζει τόσο πολύ πληθυσμό;»... Αναρωτίεμαι όμως, αν με την ίδια λογική, θα έπρεπε να νομιμοποιήσουμε κάθε άλλη παράνομη μεγάλου εύρους ομάδα - βλ. λαθρομετανάστες...

Κλείνοντας, διαβάστε και αυτό το άρθρο για να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη γνώμη για τις.. Αρχές περί Δημοκρατίας του Κομμουνισμού!...
http://area51gr.blogspot.com/2011/09/blog-post.html