Custom Search

25 Ιουλ 2011

[Απόψεις]: Πως η ΝΔ στηρίζει το κομματικό κράτος ΠΑΣΟΚ

Τμήμα ομιλίας κ. Βορίδη:

«Να ρωτήσω κάτι, γιατί κι αυτό που προξενεί εντύπωση; Το απευθύνω ως ερώτημα στην Αξιωματική Αντιπολίτευση. Λέτε ότι ψηφίζετε τον περιορισμό των δαπανών, το άρθρο 37. Διαβάσατε τι έχει μέσα; Λέει: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου». Ξέρετε τι θα καθοριστεί; Θα καθοριστεί το ποιο είναι το πλεονάζον προσωπικό. Κι αυτό θα το καθορίσουν με προεδρικό διάταγμα, με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια; Τους δώσατε «λευκό χαρτί» να κάνουν κρίσεις για το ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει στο δημόσιο, χωρίς να μας λένε τα κριτήρια; Και λέτε ότι θα ψηφίσετε αυτό το πράγμα; Έτσι θα τους δώσετε τρόπο και άδεια για να συνεχίσουν την ωραία διατήρηση του κομματικού κράτους που είχαν φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως το πλεονάζον προσωπικό να αξιολογηθεί. Συμφωνούμε. Όμως με ποια κριτήρια; Με προεδρικό διάταγμα; Δηλαδή να κάνουν ό,τι θέλουν; Και το ψηφίζετε; Με γεια σας, με χαρά σας!»

Σχετικό απόσπασμα ενημέρωσης από την ΝΔ:
http://www.nd.gr/web//press-office/press/-/journal_content/56_INSTANCE_Rb5c/12001/715985
«Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε αυτό το άρθρο, διότι είναι υπέρ του περιορισμού των δαπανών. Δήλωσε, όμως, στη Βουλή ότι διαφωνεί με την παράγραφο 7, που ρυθμίζει, με αυθαίρετο τρόπο, την επιλογή πλεονάζοντος προσωπικού στις ΔΕΚΟ.»

Το γεγονός επομένως είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση αποδέκτηκε το άρθρο και με τα θετικά (περιορισμός δαπανών) και με τα αρνητικά (υποστήριξη κομματικού κράτους ΠΑΣΟΚ) του. Το ότι δήλωσε πως διαφωνεί με την παραγράφο 7, αλλά υπερψήφισε το άρθρο (άρα και την παράγραφο 7), υποδηλώνει σαφώς ότι θεωρεί τη «ρύθμιση με αυθαίρετο τρόπο της επιλογής του πλεονάζοντος προσωπικού στις ΔΕΚΟ» μείζωνος σημασίας μπροστά στον περιορισμό των δαπανών.

Για να καταλάβουμε την ουσία της ψήφου ολόκληρου του άρθρου και την σημασία της διαφωνίας της με το άρθρο 7 θα πρέπει να σκεφτούμε το γεγονός να εξαρτιώταν ή όχι η αποδοχή του άρθρου από την ψήφο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφιζε το συγκεκριμένο άρθρο, και το άρθρο δεν περνούσε, θα αναγκαζόταν η κυβέρνηση να το φέρει τροποποιημένο - είτε αφαιρώντας τον αυθαίρετο τρόπο επιλογής προσωπικού, είτε μεταφέροντάς τον σε διαφορετικό άρθρο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία (κ η κάθε αντιπολίτευση), θα μπορούσε να ψηφίσει καθαρά τον περιορισμό των δαπανών και να μην περάσει με την ψήφο τους, τον αυθαίρετο τρόπο επιλογής πλεονάζοντος προσωπικού. Το γεγονός πως η Νέα Δημοκρατία στην πράξη ψήφισε όλο το άρθρο (άρα και υπερ της παράγραφου 7), και είπε στα λόγια πως διαφωνεί με την «στήριξη του κομματικού κράτους ΠΑΣΟΚ-αυθαίρετο τρόπο επιλογής προσωπικού», δηλώνει σαφώς χρησιμοποιεί το μείζων (περιορισμό δαπανών) για να περάσει το ελλάσσων (στήριξη κομματικού κράτους ΠΑΣΟΚ) με το οποίο διατείνεται πως διαφωνεί για να ρίξει μόνο και μόνο στάχτη στα μάτια των πολιτών και να τους καθυσηχάσει για το έγκλημά που κάνει.


Πόσο δε μάλιστα όταν η κυβέρνηση έχει την κυβερνητική πλειοψηφία και περνάει όλο το άρθρο από μόνη της. Για ποιό λόγο η Νέα Δημοκρατία, ως αντιπολίτευση, να υπερψηφίσει το άρθρο, που μέσα στα «θετικά» στηρίζει και τον κομματικό στρατό του ΠΑΣΟΚ;.. Μήπως θα έχανε κάτι αν το καταψήφιζε;.. Ή με την ψήφο της, έδωσε το πιο επίσημο «οκ» στο ΠΑΣΟΚ να διορίσει κι άλλο κομματικό στρατό - όταν ανεπίσημα (δήλωση διαφωνίας) λέει πως διαφωνεί με αυτή την πράξη;...


Σαφώς άλλωστε όλοι μας καταλαβαίνουμε πως δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ανιχνεύει τα αρνητικά σημεία των διαφόρων άρθρων νομοσχεδίων, να ζητάει την αλλαγή τους, και αν αυτά δεν αλλάζουν να τα καταψηφίζει. Εκτός κι αν τα θεωρεί ελλάσσωνος σημασίας, οπότε προς χάρην των θεμάτων μείζωνος σημασίας, σε σχέση πάντα με περιορισμούς που μπορεί να προκύπτουν (π.χ. εξάρτηση του αποτελέσματος από την ψήφο της Αξ. αντιπ. σε επείγουσα κατάσταση), απλά να δηλώνει πως διαφωνεί με τα αρνητικά στοιχεία αλλά να ψηφίζει υπερ τους μαζί με τα θετικά.

Το γεγονός πως η Αξ. Αντιπολίτευση (ΝΔ) ψήφισε υπερ ενός άρθρου του Μεσοπρόθεσμου, το οποίο ρύθμιζε με αυθαίρετο τρόπο (κρητίρια κατά το δοκούν - κομματικοί στρατοί) την επιλογή δημόσιων υπαλλήλων, χωρίς προφανώς και πρακτικώς να εγείρεται κάποιο πολύ σοβαρό θέμα με την καταψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου από την ίδια, αποτελεί σαφή στήριξη της ΝΔ σε παρατυπίες του ΠΑΣΟΚ για την εξυπηρέτηση κομματικών του συμφερόντων (ή μελλοντικά για κομματικά συμφέροντα της ΝΔ αν αυτή γίνει κυβέρνηση στο μέλλον).


Το ότι η ίδια δηλώνει πως τάχαμ διαφωνεί με τον αυθαίρετο τρόπο επιλογής προσωπικού του άρθρου, αποτελεί καθαρή υποκρισία και διπροσωπία εκ μέρους της, αφού ακόμα και αν όλο το άρθρο 37 δεν περνούσε κάν από την βουλή, θα μπορούσε να έρθει μετά ως διορθωμένο-τροποιημένο χωρίς αυτή την αισχρή παράγραφο, και να ψηφιστεί χωρίς να δίνει δικαιώματα δημιουργίας κομματικών στρατών. 

Το γεγονός δηλαδή, πως η ΝΔ στήριξε με την ψήφο της αυθαίρετες διαδικασίες επιλογής δημόσιων υπαλλήλων (κομματικοί στρατοί), καταδικάζοντάς τες απλά λεκτικά, χωρίς να υπάρχει ούτε ένας σοβαρός λόγος για να μην καταψηφίσει αυτές τις διαδικασίες, την καθιστά υποκριτικό κόμμα που στην πράξη υποστηρίζει την σαπίλα των αυθαιρεσιών στην Ελλάδα - τους κομματικούς στρατούς του ΠΑΣΟΚ και του δικούς της...

Έτσι θα πάει η Ελλάδα μπροστά;...