Custom Search

14 Οκτ 2010

[Ενημέρωση]: Ισλαμικό Τέμενος στην Αθήνα; Η ΝΔ το ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ το ολοκληρώνει - ως πάντα γίνεται στα εθνικά μας θέματα.

Βλέπουμε σήμερα πως όταν ο Γεωργιάδης δηλώνει ξεκάθαρα πως θα σταματήσει το Τζαμί στο Βοτανικό, οι Νεο-Δημοκράτες κάνουν μόκο. Αναρωτιέστε γιατί; .. Γιατί απλά αυτοί το ξεκίνησαν.

Στο ΦΕΚ 264 - 5/12/2006 το οποίο το διαβάζετε από το Εθνικό Τυπογραφείο το οποίο υπογράφουν:
  • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ: Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
  • ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:  Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
  • Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, λέει τα εξής:
1. «Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», που εδρεύει στα όρια του Δήμου Αθηναίων, εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μη υπαγόμενο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.»

2. «Σκοπός του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» είναι η διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του Ισλαμικού Τεμένους που θα ανεγερθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική.»

3. «Η ανέγερση του Τεμένους θα γίνει από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε έκταση που θα παραχωρηθεί από το Δημόσιο, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

4. «1. Το Τέμενος και η παραχωρηθείσα κατ’ άρθρο 3 εδαφική έκταση ανήκουν κατά κυριότητα στον παραχωρήσαντα τη χρήση. 2. Οι πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. διακρίνονται σε: α) τακτικούς, που προέρχονται από επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους και .....»

5. «1. Το ιδρυόμενο με τον παρόντα νόμο νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης αυτής για μία ακόμη θητεία. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως αναπληρωτής του δε ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Με άλλα λόγια, η Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή (στην οποία μετείχε και που τώρα επαινεί ο Σαμαράς) μέσω του Υπουργείου Ε.Π.κ.Θ. παραχώρησε ΔΩΡΕΑΝ έκταση (που ξεκινάει με 15εκ. ευρώ και όσο φτάσει - σσ. σύμφωνα με το νομοσχέδιο της ΝΔ το Υπουργείο καλύπτει και τα έξοδα συντήρησης!!!).

Το δε ΠΑΣΟΚ δια μέσω της κ. Αγγελοπούλου και του ίδιου του Παπανδρέου προχωράει πλέον στην υλοποίηση του νομοσχεδίου του οποίου τα θεμέλια τα έθεσε η ΝΔ. Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό; - ΠΑΣΟΚ, ΝΔ Α.Ε. Το ίδιο συνδυκάτο. Ο ένας προετοιμάζει το έδαφος, ο άλλος το ολοκληρώνει.

Και δεν είναι υπερβολή. Τα ίδια έγιναν και με το λαθρονομοσχέδιο.
Αντιγράφω κείμενο από το άρθρο μου: http://area51gr.blogspot.com/2010/01/blog-post_16.html

Δείτε η ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ Πατριωτική ΝΔ, τι θέσεις υποστήριζε μέσω του υπεύθυνου υπουργού της από το 2004-2009:

«Ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Προκόπης Παυλόπουλος όμως είναι πολύ πιο σαφής καθώς θεωρεί ότι η Ελλάδα "...μετατρέπεται σταδιακά σε μια ανοιχτή και πολυπολιτισμική κοινωνία"(Δελτίο Τύπου ΥΕΔΔΑ 21/3/2006).

Μάλιστα ο κ. Παυλόπουλος θεωρεί ότι η μετανάστευση "είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό, ευεργετικό για τις ίδιες τις κοινωνίες, φαινόμενο σήμερα... Και αυτό το φαινόμενο βοηθάει τις κοινωνίες και τους λαούς και να προοδεύσουν και να αναπτύξουν τους πολιτισμούς τους, όταν ξέρουμε πόσο τα μεταναστευτικά ρεύματα μπολιάζουν τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς για να πάνε μπροστά. Γονιμοποιούν, στην κυριολεξία, τους πολιτισμούς. Γονιμοποιούν τις κοινωνίες"(Δελτίο Τύπου ΥΕΔΔΑ 10/11/2005).

Μάλιστα, ο κ. Παυλόπουλος, μιλώντας για τις ευκαιρίες εκ των υστέρων νομιμοποίησης που έχουν παρασχεθεί στους παρανόμους μετανάστες στην Ελλάδα υπογραμμίζει ότι "η όλη προσπάθεια θα συνεχιστεί ως την πλήρη εξάλειψη του φαινομένου ύπαρξης παρανόμων μεταναστών στη χώρα μας" (Δελτίο Τύπου ΥΕΔΔΑ 27/10/2006).

Αυτό φάνηκε και κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, που παρείχε στους παρανόμους μετανάστες την τέταρτη ευκαιρία νομιμοποίησης, κατά την οποία ο κ. Παυλόπουλος παραδέχτηκε ότι «Θέλουμε να νομιμοποιήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε» (Athens News 27/10/2006).

Ο κ. Παυλόπουλος ήταν επίσης ξεκάθαρος, όταν δήλωνε "Θα κάνουμε όσες προσπάθειες νομιμοποίησης χρειάζεται, ώστε να μην υπάρχει έστω και ένας παράνομος μετανάστης στη χώρα μας... Κατά τα λοιπά, έχουμε πάρει τα μέτρα μας με την νομοθεσία την οποία θεσπίσαμε, ώστε να μην υπάρχει εφεξής εκείνη η ανεξέλεγκτη κίνηση μεταναστών την οποία γνωρίσαμε στο παρελθόν..."(Τα Νέα, 7/5/2007).» Σημείωση: Οι προσπάθειες για ανεξέλεγκτη κίνηση όλοι έχουμε δει πως έχουν αποτύχει. Επομένως το μόνο που έχει επιτευχθεί είναι η νομιμοποίηση των παρανόμων αλλοδαπών στην χώρα.

Επίσης στο άρθρο http://area51gr.blogspot.com/2010/03/blog-post_18.html θα δείτε την θέση που στήριζε η Νέα Δημοκρατία δια μέσω του υπουργού της.
«27/9/2006: «Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος υιοθέτησε τις προχωρημένες θέσεις περί πολιτικών δικαιωμάτων των οικονομικών μεταναστών στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ. Έτσι στις επόμενες εκλογές, γιατί όπως εξήγησε ο κ. Παυλόπουλος τώρα δεν ήταν τεχνικώς δυνατό, θα μπορούν να ψηφίζουν και αυτοί.»»

Το τι δε έλεγε η ΝΔ στη βουλή γι' αυτό το θέμα όταν ήταν κυβέρνηση μπορείτε να το διαβάσετε εδώ:
http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2010/10/blog-post_6277.html

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι και στο μεταναστευτικό και στο θέμα ύπαρξης Τεμένων στην Ελλάδα, η ΝΔ πρωτοστατεί και προετοιμάζει πρώτη το έδαφος για το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο φυσικά έγινε και στην οικονομία, όπου η ΝΔ κατάφερε να δημιουργήσει τέτοιο κλίμα και να προκαλέσει αναίτια εκλογές (ενώ είχε 1 χρόνο ακόμα, με την ανιδιοτελή στήριξη του ΛΑ.Ο.Σ για να καλυτερεύσει τα πράγματα), παραδίδοντας ουσιαστικά την πλήρη διακυβέρνηση της χώρας στο ΠΑΣΟΚ.

Στο σημείο αυτό αξίζει να παρουσιαστούν οι θέσεις των γνωστών ΦΑΣΙΣΤΩΝ «Ελληνορθόδοξων» Σαμαρικών ΝεοΔημοκρατών μέσω ενός άξιου αντιπροσώπου τους:
«Πάλι τα ίδια. Η συντριπτική πλειοψηφία της ΝΔ δεν θέλει πουθενά τζαμί. Επειδή όμως οι πιέσεις που ασκούνται είναι αφόρητες, η θέση εκτός Αθηνών είναι η πλέον ενδεδειγμένη».

Μόνο που το νομοσχέδιο της ΝΔ μιλάει καθαρά για Τζαμί (Τέμενος) που θα δημιουργηθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Αναρωτιέμαι. Ο Βοτανικός είναι εκτός Αθηνών; Ή μήπως λέμε, ότι θα χτίσουμε κάτι στα όρια μιας περιοχής εννοούμε έξω απ' αυτήν;

Επίσης, τι είδους πιέσεις δεχόταν η ΝΔ; Για να φτιάξει Τζαμί, ή για να δώσει χώρους προσευχής στους νόμιμους μουσουλμάνους της χώρας - οπότε με προσοχή θα μπορούσε να αξιοποιήσει κάποιους υπάρχοντες χώρους σε διαφορετικά σημεία μεταξύ τους μόνο για τις βασικές θρησκευτικές ανάγκες των νόμιμων μουσουλμάνων, χωρίς να χρεώσει τους Έλληνες, χωρίς να προσβάλει τον Ορθόδοξο χαρακτήρα της Ελλάδας και χωρίς να δημιουργήσει γκέτο;

Κλείνοντας, η Υπουργός Μαριέττα Γιαννάκου φαίνεται για την συνεισφορά της σε αυτό το θέμα (και πολλά άλλα), επιλέχθηκε από την Νέα Δημοκρατία ως Ευρωβουλευτής και μάλιστα επικεφαλής των άλλων ευρωβουλευτών της (αρχηγική θέση). Αν ο κ. Σαμαράς διαφωνεί με τα όσα έκανε η Γιαννάκου για τα εθνικά μας θέματα, γιατί δεν την διαγράφει και δεν ζητάει την παραίτησή της, ως ζήτησε για την περίπτωση Σκυλακάκη για θέματα πολύ πιο ανούσια (εσωκομματικά της ΝΔ) από τα εθνικά μας θέματα;. 

Όποιος αδυνατεί να καταλάβει ότι ΠΑΣΟΚ-ΝΔ στα εθνικά μας θέματα και ζητήματα (θρησκεία, παιδεία, λαθρομετανάστευση, οικονομία) πράττουν ακριβώς τα ίδια πράγματα (άλλο αν λένε στα λόγια πως πράτουν διαφορετικά - στην πράξη η ΝΔ (και του Σαμαρά) συνεχώς προετοιμάζει το έδαφος για το ΠΑΣΟΚ, και το διευκολύνει με ότι τρόπο μπορεί ως φαίνεται εκ των αποτελεσμάτων), τότε έχει σοβαρό πρόβλημα. Το δε γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι επιθυμούν να φιμώνονται οι άλλοι που δεν συμφωνούν μαζί τους, και το ότι με κάθε ευκαιρία συκοφαντούν (βλ. «ελληνορθόδοξο», Σαμαρά [ότι το ΛΑ.Ο.Σ είναι εξαπτέρυγο του ΠΑ.ΣΟ.Κ], κ.α.) και λένε ψέμματα για όποιον τολμάει και αντιδρά υπερ των Εθνικών μας θεμάτων, θα πρέπει να μας προβληματίζει όλους.

1 σχόλιο:

Andrew είπε...

Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ο Δημητράκης που τρολαρει στο site του Άδωνι κάτω από άλλο nick αλλα είχε γέλιο μια απάντηση του Άδωνι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

http://www.adonisgeorgiadis.gr/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=1317&start=20#p7546

**Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω άνθρωπος που να με μισή περισσότερο από εσένα. Προφανώς εσύ ελπίζεις να πεινάσω, να πεθάνω, να βγάλω λέπρα κλπ. Τί να πώ; Ευτυχώς φοράω σταυρό και μάτι....άντε καλό Κικίλια, αν και τελικά μάλλον ο Δημητράκης είσαι...ως προς το τζαμί και τις δήθεν αντιρρήσεις του κ. Κικίλια, μόλις τύπωσω την θετική του ψήφο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για να γίνη το Τζαμί εκεί, οπότε πολύ θα ήθελα να δω τί θα μου απαντήση στην επόμενη εκπομπή που θα συναντηθούμε για αυτό το θέμα. Πότε έλεγε αλήθεια, όταν έλεγε ΝΑΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο ή όταν υποτίθεται είπε όχι στους κατοίκους του Αγίου Παντελεήμονος;;;; Άσε πού ο νόμος ιδρύσεως του Ισλαμικού Τεμένους στον Βοτανικό ψηφίστηκε το 2006 από την Ν.Δ.....περαστικά Δημητράκη.**

XAXAXAXA...τα στέλνει αδιάβαστα